Valid XHTML 1.0 Transitional

Didaktické hry vo vyučovaní matematiky

Projekty:

Kega091UK_4_2012 Kega074UK_4_2014 Kega007UK_4_2020

Výučba:

Diplomový seminár Učiteľské sústredenie Matematika N-bUXX-01
O autorovi

Pekný deň!

Ste na stránke, ktorá je venovaná rozmanitým otázkam vzdelávania. Nájdete tu materiály zaoberajúce sa využívaním didaktických hier, zameraných na vyučovanie matematiky na základnej škole. Ponúkame aj historické zaujímavosti, ktoré môžu obohatiť vyučovanie matematickej analýzy na vysokej škole.

Stránka je primárne určená ako zdroj materiálov a informácií. Jej cieľom je sprostredkovať uvedené materiály.