Projekt MŠVVaŠ SR KEGA č. 091UK-4/2012Rozvoj matematickej kultúry riešením úloh bežnej praxeČlánky vytvorené v rámci projektu

Home

 

AFC Laššáková, Vladimíra (50%); Vankúš, Peter (50%): Kooperatívna hra prispievajúca k rozvoju matematických zručností a kľúčových kompetencií. 2012 Brno : Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6148-4

BEE Vankúš, Peter (100%): Netradičné metódy vyučovania matematiky v príprave budúcich učiteľov matematiky. 2013 Olomouc : UPOL, 2013. ISBN 978-80-244-3449-0

AFD Vankúš, Peter (100%): Analysis of the winning strategy of the game Enades as a task for pupils. 2013 Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. ISBN 978-80-558-0365-4

AFD Kohanová, Iveta (100%): Matematika globálne. 2013 Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. ISBN 978-80-558-0365-4

AFD Slavíčková, Mária (100%): Inovačné prístupy v príprave budúcich učiteľov matematiky. 2013 Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. ISBN 978-80-558-0365-4

AED Vankúš, Peter (100%): Hľadanie stratégie matematických hier ako úloha vedúca k rozvoju logického myslenia žiakov. 2013 Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. ISBN 978-80-558-0238-1

AED Slavíčková, Mária (100%): Využitie programu Geogebra v príprave budúcich učiteľov matematiky. 2013 Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. ISBN 978-80-558-0471-2

AED Laššáková, Vladimíra (50%); Vankúš, Peter (50%): Úlohy na rozvoj priestorovej predstavivosti v prostredí hry Minecraft. 2013 Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2013. ISBN 978-80-558-0471-2