Projekt MŠVVaŠ SR KEGA č. 037UK-4/2024Inovačné technológie učenia v príprave budúcich učiteľov matematikyHome

Vzdelávacie aktivity vytvorené v rámci riešenia projektuVzdelávacie únikové miestnosti vytvorené študentmi v roku 2023

Zoznam odkazov

Vzdelávacie únikové miestnosti vytvorené v roku 2024

Vzdelávacia úniková miestnosť: Útek z hradu
Útek z hradu

Vzdelávacia úniková miestnosť: Knižnica záhad
Knižnica záhad