Valid XHTML 1.0 Transitional


Didaktické hry vo vyučovaní matematiky

História vo vyučovaní matematickej analýzy

Kega091UK_4_2012

Kega074UK_4_2014

O autorovi

Pekný deň!

Ste sa na stránke, ktorá je venovaná rozmanitým otázkam vzdelávania. Nájdete tu materiály zaoberajúce sa používaním didaktických hier, zameraných na vyučovanie matematiky na základnej škole. Ponúkame aj historické zaujímavosti, ktoré môžu oživiť vyučovanie matematickej analýzy na vysokej škole.

Stránka je primárne určená ako zdroj materiálov a informácií. Jej cieľom je sprostredkovať uvedené materiály.